Ars longa, vita brevis

Duben 2007

Čínská mytologie 3

30. dubna 2007 v 23:54 Čínská mytologie
Démoni - Široce rozvětvená víra v démony ve staré Číně zaměstnávala zančný počet zaklínačů, šamanů a exorcistů, neboť tito neblazí duchové se museli usmiřovat nebo zahánět. Představovali si je v lidské, zvířecí nebo kombinované podobě. Rozlišovalo se mezi přírodními duchy žijícími ve vodách, skalách enbo v zemi a mezi démony, kteří bloudí jako hladoví duchové. Obáváni byli především démoni nemocí, protože mohli postihnout nejen jednotlivce, ale i celé kraje.

Deset podsvětních králů - Soudci, kteří předsedají pekelným soudům a udílejí duším zesnulých tresty podle závažnosti jejich hříchů.

Devět starých trestů - Pokuta, výprask, zbičování, vypálení cejchu, uříznutí nosu, useknutí chodidel, kastrace, smrt a vyhnanství

Devět dračích synů - Říká se, že "božský drak má devět synů a každý z nich je jiný".
Pi-si má zálibu v literatuře, vídáme ho proto na hlavicích stél, jež nesou na krunýři želvy.
Pa-sia udrží i ty nejtěžší předměty a lze ho vidět ve spodních částech staveb.
Pchu-lao miluje hluk a rámus, a proto bývá zobrazován na zvonech a gonzích.
Čchao-feng je dobrodruh, nejraději leze na střechy chrámů a domů, takže ho vídáme na okapech.
Čch-wen má rád vodu, tudíš bývá na mostech nebo jako ochrana před požárem na střechách.
Suan-ni vypadá jako lev a rád odpočívá, Buddha ho přijal do svých služeb, a proto je vyrytý do jeho trůnu.
Čchiou-niou nalezl zalíbení v hudbě a nachází se na kolíčcích houslí.
S posledními dvěma syny však není radno si zahrávat, protože Ja-c je chladnokrevný brach, který rád zabíjí a provází kata při popravách, a Pi-chan je horkokrevný rváč a bývá zobrazován jako strážce na vratech vězení.

Dračí kůň (lung-ma) - Je mytická bytost Žluté řeky. Před miliony a miliony let prý svobodně a nespoutaně brázdil vlny Chuang-che. Když ho bohové konečně zkrotili, vyskočil vysoko nad vody a oddělil nebe a zemi. Na jeho hřbetě se však lesklodeset zlatých sluncí. To byl počátek života a čínské civilizace. Jeho hliněnou nebo dřevěnou sochu lze dodnes vidět v mnoha polorozpadlých chrámech při Žluté řece.
Fénix - Symbol jihu, slunce, léta, císařovny, nevěsty, dobré úrody. Tento kouzelný pták (feng-chuang) je znakem elegance a krásy. Tělo má zelené jako dobrotivost, krk bílý jako spravedlnost, hřbet červený jako slušnost, prsa černá jako moudrost a nohy žluté jako věrnost a hodnověrnost. S evropským fénixem nemá nic společného, je to ryze čínský symbol a původně se zřejmě jednalo o boha větru, protože jeho znak je odvozen ze znaku pro vítr (feng). Podobně jako drak má devět mláďat. Zvláště dráždivě a svůdné oči ženy se nazývaly ůočima fénixe". Jestliže je fénix zobrazen s drakem, drak znamená císaře a fénix císařovnu, ale mohou znamenat i nebesa a zemi. Když někdo marně hledal životního partnera, říkalo se, že neúspěšně hledá fénixe.Čínská mytologie 2

30. dubna 2007 v 23:23 Čínská mytologie
Čtyři diamantoví králové - V každém větším čínském buddhistickém klášteře stojí čtyři obrovské sochy nebeských strážců, kterým se rovněž říká čtyři nebeští králové neboli "čtyři nebeští mahárádžové", což svědčí o jejich indickém původu. Převzal je však jak buddhismus, tak taoismus.Původně určitě představovali čtyři světové strany a čtyři roční období.

První je pán severu Vaišravana (Pi-ša-men) s přídomkem "Ten, který hodně slyšel". Jeho atributem je krysa nebo ještěr, jenž vládne čarovnými silami.
Dhrtaráštra (Č Kuo) je pánem východu, "Ochránce království", jeho atributem je velká loutna, jíž ovládá větry.
Třetí strážce je Virúdhaka (Ceng Čang), pán jihu, s pířídomkem "Zmnožená velikost". Třímá kouzelný meč "Modrý oblak", kterým vyvolává vítr.
A poslední, Virúpákša (Kuang Mu), vládne západu, má přídomek "Velké oči" a po boku deštník. Když tento deštník otevře na celém světě se setmí.

Všichni čtyři jsou považováni za ochranné bohy buddhismu. Nebude-li se dbát Buddhova učení, přestanou svět chránit. Vzhledem k tomu, že ovládají přírodní síly, mohou velice rychle a snadno zasahovat i do lidských osudů.

Čtyři ušlechtilé pravdy - Jádro Buddhova učení stručně shrnují "čtyři ušlechtilé pravdy".
1. Na tomto světě je všechno samá strast.
2. Příčinou strastí je "žízeň", tedy chtivost, tužby, choutky, která vede k věčnému znovuzrozování.
3. Když se potlačí žízeň, strasti ustanou.
4. K potlačení žízně a tím k odstranění strastí vede osmidílná stezka:
správný názor, správný záměr, správná řeč, správné chování, správné žití, správné úsilí, spráná
bedlivost, a správné soustředění.

Čung-li Čchüan - První v řadě Osmi nesmrtelných, zvaný také Chan Čung-li, žil prý jako filozof za dynastie Čou (1122-221 př. n. l.) a pátral po tajemstvích přírody. Nakonec objevil elixír života a prášek proměny. Vypráví se příběh, že jednou šel kolem hřbitova a spatřil ženu, jak mává vějířem nad hrobem. Podivil se a zeptal se jí, proč to dělá. "Muž mi řekl," odpověděla, "že se smím opět vdát, až uschne země na jeho hrobě. Teď mám ctitele a ráda bych se vdala." Čung-li Čchüan se nad ní slitoval a nařídil svým duchům, aby jí se sušením pomohli. Žena mu za to věnovala vějíř. Když to vyprávěl své ženě, rozhořčila se a řekla, že ona by na něj tak brzy nezapomněla. Čung-li Čchüan o jejích slovech přemýšlel a rozhodl se, že ji vyzkouší. Předstíral nemoc, zemřel a pomocí prášku proměny se změnil ve sličného mladíka. Ucházel se o svou ženu a dělal jí nabídky k sňatku. Už za několik dní souhlasila. Pak po ní požadoval mozek zesnulého muže jako neklamný důkaz její náklonnosti. Žena souhlasila a otevřela rakev. Ta byla k jejímu úžasu prázdná a ctitel se v té chvíli rozplynul v oblak. Pochopila, co se stalo, a z hanby se oběsila. Čung-li je zobrazován jako tlouštík s obnaženou hrudí a dlouhými vousy. Jeho atributy jsou broskev nesmrtelnosti a vějíř, jimž dokáže zklidnit rozbouřené moře.

Čínská mytologie

30. dubna 2007 v 22:41 Čínská mytologie
Bohové a symboly staré Číny

Ao - Obrovská a silná mořská želva Ao je mytické zvíře, jež spojuje zemi s nebesy. Podle jiného podání nese zemi na hřbetě. Ráda požírá oheň, a proto ji lze často vidět na hřebenech chrámových střech.

Babička Meng - Jednou z nezapomenutelných postav budhismu je vznešená dáma, jež stojí po boku desátého pekelného krále a duším očištěným strašlivými mukami podává nápoj zapomnění, který slučuje všechny chuti - sladkou, kyselou, hořkou, ostrou i slanou. Když duše tento nápoj požije, nepamatuje si po znovuzrození předchozí pozemský život ani muka, jež musela v pekle vytrpět. Podle pověsti byla babička Meng velice zbožná budhistka, která žila za dynastie Západní Chan (206 př. n. l. - 25 n. l.) a nabádala k mírumilovnému a vegetariánskému životu. Když v osmdesáti letech skonala nakázal Nefritový císař, aby v pekle nastoupila službu jako milosrdná dáma jež smí připravovat nápoj zapomnění.

Bardo - Posmrtný mezistav, který trvá 49 dní. Návod, kterak se v tomto mezistavu správně chovat, podává Tibetská kniha mrtvých.

Bílý tygr - Démonské a velice obávané taoistické hvězdné božstvo (Pajchu), jež prý požírá plod v matčině lůně. Aby ho příznivě naladili, zobrazují jej často jako mladého generála, většinou v životní velikosti, ve skvostné zbroji a s magickým mečem v pravici. Jinak je symbolem západu, podzimu, ochráncem zemědělství a strážcem před zlými duchy. Jeho protějškem je Zelený drak, který vládne východu.

Bohyně světla - Čun Tchi pochází původně z hinduismu a je známa též jako Tchien Chou a Tchou Mu. Má velký význam v tantrickém buddhismu. V jedné ruce drží slunce a druhou zvedá měsíc. Lze ji však vidět i s více rukama, vniž má vždy tyto atributy: luk , oštěp, válečnou sekeru, meč, vlajku, dračí hlavu, pagodu, lotos, kolo, válečný vůz, slunce a měsíc. Může mít i tři obličeje

Draci - Dozírají na pořádek na zemi, chrání poklady.

Čcheng-chuang - Tohoto městského boha většinou provázejí dva soudci mrtvých - Mo-men a Niou-tchou. Městskému bohu byly ve staré Číně zbudovány nesčetné chrámy. Čcheng-chuang vede knihu o všech skutcích obyvatel města a po jejich smrti referuje v podsvětí.

Čchi-lin - Symbol dlouhověkosti, vznešenosti, štěstí, mírumilovnosti, spravedlnosti a hojného potomstva. Jedno z nejpozoruhodnějších mytických zvířat, považované za čínskou verzi jednorožce, třebaže může mít až tři rohy. Má jelení tělo, volskou oháňku, koňská kopyta anebo pět prstů na nohou a rybí šupiny, někdy bílousrst. Občas mu z těla šlehají plameny. Čchi-lin se dožívá tisíce let. Tento dobromyslný tvor je býložravý a pije jen čirou vodu. Ukazuje se pouze za vlády dobrého císaře nebo když se má narodit světec. Blahopřání s chlapcem jedoucím na čchi-linu a držícím lotosový stonek a moldánky znamená "Kéž by ti byli dáni synové, kteří bez přestání budou stoupat stupeň po stupni"
Víly

30. dubna 2007 v 18:45 Elfové a víly
Je bytost pocházející ze severské mytologie. Jejich původ se liší zdroj od zdroje. Podle jedněch je to ženský protějšek elfů, podle jiných zdojů jsou to bytosti stvořeně přírodní magií. Jiný název pro vílu může být pixie, nimfa, dryáda…U nás jsou to nejspíš rusalky, jež za nocí, kdy měsíc stojí v úpňku tančívají na hladinách vod. Pověst praví, že když osamělý mládenec narazí na skupinku rusalek, vezmou ho do kola a utancují k smrti. Též popisy podoby se liší. Bývá popisována jako vysoká, nádherná žena éterického vzhledu s květinovým věnečkem na hlavě a celá oděná v závojích. Nezanechává stopy. Jinde zas bývá popisována coby malé, ať zlolajné stvoření, někdy s křídly. Jejich domovem býva les.

Valhalla

30. dubna 2007 v 18:33 Elfové a víly
"Síň padlých" je v mytologii Ódinova síň v Ásgardu, kam za doprovodu valkýr přicházejí padlí bojovnící.

Ódin každý den vysílá valkýry na bojiště, aby do síně přivedly padlé bojovníky, kteří zde budou trénovat na poslední bitvu (ragnarök). Protože do Valhally smí jen muži, kteří padli v boji, nechávali se často staří bojovníci na smrtelné posteli propíchnout či rituálně poranit kopím. Část padlých je také přijímána do Fólkvangu. Ostatní mrtví přicházejí obvykle do Helheimu, říše bohyně Hel, nebo jinam (např. ti, co se utopili v moři, odchází do Aegiho paláce na dně moře).

Ragnarök

30. dubna 2007 v 17:53 Elfové a víly
Je v severské mytologii označení pro konec světa, zánik bohů, poslední bitvu mocností dobra a zla. Podle legendy má svět být opět obnoven, protože přežije osm dobrých bohů a jeden lidský pár, který se před nebezpečím ukryje ve kmeni Yggdrasilu

Bohové vědí, že Ragnarök je nevyhnutelný. Existuje věštba, že na konci světa dojde k velké bitvě, v níž budou zničeni, přesto se na ni připravují.
Velikost bohů spočívá v tom, jak vzdorují osudu, kterému se nemohou vyhnout. Závěrečné stadium života se ohlásí různými zlými znameními. Nejprve přijde krutá zima (fimbulvetr) a takové zimy přijdou tři za sebou aniž bude léto, po celé zemi zavládnou kruté boje.
Slunce a měsíc, které pronásledují vlci, jimi budou spolknuty a nastane tma. Na svět zaútočí tři hlavní mocnosti. Z moře se vyplazí obrovský had Midgardsorm (Jörmungandr) v bojovné náladě, čímž uvede do pohybu loě z nehtů mrtvých Naglfar. Tuto lodě řídí obr Hrym, kormidelníkem je Loki. Z jihu přijíždí démon ohně Surtr se syny Muspellu. Ale ze všech nejstrašnější je vlk Fenrir. V tuto chvíli povstane Heimdall a zatroubením dá vědět, že nastává Ragnarök a bohové se odějí do boje.

Yggdrasil 2

30. dubna 2007 v 17:38 Elfové a víly
Koruna Yggdrasilu se rozprostírá nad všemi světy. Na vrcholu stromu sedí obrovský orel, který všechno pozoruje. Mezi jeho očima je jestřáb, jehož mocná křídla způsobují, že nad světy duje vítr. Mezi moudrým orlem a zlým drakem pobíhá veverka Ratatosk, symbol nesvornosti a sváru. Nosí zprávy, ale také rozdmychává hádky a nepřátelství mezi orlem v koruně a drakem u kořene.
S Yggdrasilem je těsně svázán nejvyšší severský bůh Ódin. U jeho kmene často přivazuje svého koně Sleipnira, protože jiný strom ho neudrží. Z jeho dřeva si vyrobil svůj zázračný oštěp Gungnir a na něm obětoval sám sebe, když byl po devět dní a nocí zavěšen na jeho kmeni probodnutý Gungnirem, aby tak získal tajemství run, symbolu moudrosti. Odtud také pochází samotné jméno Yggdrasil, což doslova znamená "Yggův kůň". Ygg (nebo též Yggr) je jedno z mnoha Ódinových jmen, které znamená "Strašný". Toto "obětování se ku prospěchu všech, pro lidstvo" je často dáváno do souvislostí s ukřižováním Ježíše Krista.
Devět světů Yggdrasilu
1. Ásgard
2. Helhei
3. Jötunheim
4. Ljósálfheim
5. Midgard
6. Múspellheim
7. Niflheim
8. Svartálfheim
9. Vanaheim


Yggdrasil

30. dubna 2007 v 17:05 Elfové a víly
Je v severské mytologii světový strom, který prorůstá všemi devíti světy. Jedná se o jasan, jehož tři kořeny prorůstají ke třem pramenům (studním):

1. Pramen osudu je v Ásgardu, kde ho hlídají tři dísy Norny, které reprezentují minulost (Urd), současnost (Verdandi) a budoucnost (Skuld).
2. Pramen moudrosti se nachází v Jotunheimu, kde žjí obři z jinovatky. Hlídá ho rádce bohů Mímy.
3. Pramen hlídaný zlým drakem Nidhggem je v Niflheimu, kde vládne bohyně Hel. U něho pramení všechny řeky tekoucí do moře. Nidhögg je také někdy zmiňován jako had nebo červ, který užírá kořeny.

Dísy - sou ochranné bohyně spojované s vegetací, ale také se smrtí, mezi které patří i norny a valkýry. Obecně vzato se jedná o nižší ženské bohyně

Norny - .jsou dísy a mezi nejdůležitější z nich patří tři sudičky: Urd ("Osudová"), Verdandi ("Stávající") a Skuld ("Co musí být"), které zastupují minulost, přítomnost a budoucnost. Jejich úkolem je tkát wyrd (pavučinu osudu). Sedávají u kořenů Yggrasilu. Skuld dále spolu s valkýrami v bitvě vybírá padlé a rozhoduje, jak dopadne boj.

Valkýry - sou podle severské mytologie dízy, které s nornou Skuld vybírají padlé v bitvách. Dle pověstí se jedná o krásné, ale nebezpečné dívky, válečnice Ódina, které jezdí na okřídlených koních. V dobách míru obsluhují a rozptylují padlé válečníky ve Valhalle.

Mími - je vodní bůh patřící k Ásům (bohové). Střeží podzemní pramen moudrosti u kořenů Yggrasilu. Ódin s Mímim vyměnil své pravé oko za napití z pramene, čímž získal nesmírnou moudrost. Původně byl poslán k Vánům, jenže ti se na Mímiho z nějakého důvodu rozhněvali, usekli mu hlavu a poslali ji Ásům zpět. Ódin ji za pomocí čarovných bylin oživil a radil se s ní. Občas je Mími zmiňován jako obr či vodní démon. Jeho studna se totiž nachází pod kořenem Yggdrasilu v Jötunheimu. Proto se Yggdrasilu někdy říká Mímameidr, tedy Mímiho strom.

Ódin - je hlavní bůh severského panteonu. Otec veškerenstva, patron básníků, bojovníků a státníků, bůh smrti, války a magie. Je také bohem extáze, extatického básnění a šamanských kouzel. Dokáže měnit podobu, ovládat mysl nepřátel, věštit a čarovat. Jako všichni Ásové je legendárně praktický. Spolu se svými dvěma bratry patří mezi stvořitele lidí, kterým dal do vínku dech a život. Obětoval se pro lidstvo, aby získal runy, jedno oko vyměnil za moudrost. Bývá popisován jako starší mohutný vysoký jednooký muž. I jemu byly v dávných dobách přinášeny lidské oběti. Mezi jeho rostliny patří jasan, jmelí, dub, laskavec, styrač a jilm.

Mezi jeho atributy patří oštěp Gungnir, který nikdy nemine cíl a má na hrotu runy zaručující právo. Jím vykonal první vraždu, která spustila válku s Vany. Dále to je kouzelný prsten Draupni a osminohý kůň Sleipni. Jeho dnem je středa.

Shromažďuje bojovníky ochotné bojovat s ním při ragnaröku a žít ve Vahalle. To umožňuje buď padnutí v bitvě nebo rituální poranění kopím, tzv. Ódinovo znamení. Jeho trůn Hlidskjalf stojí ve Valaskjalfu, což je jedna ze síní Ásgardu, z něhož je vidět do všech devíti světů. Jako vůdce armády mrtvých válečníků způsobuje noční bouře.

Hel - je severská bohyně podsvětí, dcera Lokiho (boha) a obryně Angrbody, vládkyně Helheimu. K ní přijdou všichni, kdož nezahynou hrdinskou smrtí v boji, tzn. zemřou nemocí nebo stářím. Je napůl bílá a napůl černá, někdy je také popisována jako napůl krásná žena a napůl hnijící mrtvola. Jejími sourozenci jsou vlk Fenri a had Midgardsorm. Při chůzi neustále hledí k zemi. Jejím sídlem je paláci Elvidni ("Utrpení").

Elfové

30. dubna 2007 v 15:56 Elfové a víly
Elf

Je mytologická bytost původně zdřejmě pocházející ze starogermánských pověstí. Jejich původní jméno pocházející ze staré norštiny zní Álf, ale používají se i jiná označení, či přepisy: alp, elbe, alf, aelf, alb.Téměř všichni autoři se shodují v tom, že mají něco společného s lesy nebo alespoň s přírodou. V současném anglosaském světě (kromě velké části fantasy literatury) se výraz elf používá převážně pro malé pohádkové bytosti příbuzné skřítkům a vílám.

Elfové v mytologii

V severské mytologii se můžeme setkat s několika značně odlišnými druhy elfů.

Světlí nebo také sliční elfové jsou lidem podobné bytosti vysokého štíhlého vzrůstu s dlouhými, většinou tmavými vlasy, jemnými rysy obličeje a špičatýma ušima. Obývají lesy nebo travnaté pláně, neznají zemědělství a žijí z darů přírody. Jsou členy družiny boha plodnosti Freye a mají na starosti růst rostlin. Obývají Álfheim, jeden z devíti světů jasanu Yggdrasilu.

Tmaví nebo černí (norsky svart) jsou malého vzrůstu a žijí pod zemí. Zřejmě mohou být různého vzhledu, poznávacím znakem jsou však opět špičaté uši. Často se o nich hovoří jako o skřítcích nebo permonících. Liší se však od trpaslíků. Ti žijí ve Svartálfheimu.

Jako elfové bývají také označování víly, přesněji se buď jedná o druh víl, nebo tvoří dohromady s vílami jednu skupinu pod vládou královny víl. (V angličtině je pro vílu více termínů Fae, Fairy a Pixie)

Délka života elfů je většinou výrazně delší než lidská, pohybuje se od nestárnoucích až po "pouhých" několik století. Elfové se vyznačují velkou moudrostí, často bydlí v lese (v domech postavených na stromech). Jejich obvyklou zbraní je dlouhý luk.

Ve středozemí jsou elfové (Quedi) ušlechtilé dlouhověké bytosti, které do určité míry vládnou magii a byli první, kteří osídlili svět. Rozdělují se na Vznešené (Calaquendi, dále se dělí na Vanyar, Noldor a část Teleri, šedé (Sindar), zelené (Laiquendi) a temné (Moriquendi).

Temní elfové

Za temné elfy ve smyslu mytologického dělení by mohli být považováni skřeti, protože Melkor, temný pán, podle jedné teorie elfy týral až se změnili do skřetí podoby. Mají také podobný vzhled jako mytologičtí temní elfové.

Melkor - "Ten, kdo postává v moci".. nebo také

Morgoth - " Temný nepřítel světa"Strážní andělé

29. dubna 2007 v 19:05 Andělé
Ortodoxní církev věří, že každý, již jako dítě, obdrží svého anděla strážného (ve skutečnosti mohou být dva, i více). Zálež jen na nás, jestli jim nasloucháme.

"Andělé, s velkým zájmem a nevyčerpatelnou horlivostí, pobývají s námi každou minutu a na každém místě." Pomáhají nám, tuší naše potřeby, poskytují nám spojení s Bohem a předávají mu naše nářky a prosby. Doprovázejíce nás celou naší cestou, mohou být v nás, nebo těsně u nás, pozorně nás sledují, jestli odoláváme se zbožností a poctou zlým počinům a jestli se snažíme najít království boží. Bůh,"On přikazuje svým andělům v úctě doprovázet nás po všech našich cestách."

Když osoba zemře, odnese anděl duši k Bohu. V duchovním světě si duše uvědomí, kdo je ona sama a kdo anděl strážný.Andělé byli stvořeni nesmrtelní (nikdy nezemřou). Jejich věčnost byla vyložena ústy Ježše Krista, když řekl, že budou nést tíhu lidských břemen po věky věků. Jsou jednopohlavní a nikdy nežijí v páru. Jsou to děti Boha, děti vzkříšení.

Padlí andělé

29. dubna 2007 v 18:48 Andělé
Původně Bůh stvořil všechny anděly jako laskavé, nebeské bytosti. Nicméně, tak jako lidé byli obdařeni svobodnou vůlí, mohli si vybrat cestu boží, nebo jít proti ní a vybrat si mezi dobrem a zlem. Někteří andělé, vedeni Luciferem, nesprávně využívali darů svobody a bouřili se proti Stvořiteli. Tyto bytosti, kvůli své domýšlivosti, se odvrátili od božské lásky. Bůh je ale nezničil, ponechal jim pouze omezené možnosti a vyhnal je pryč. Po nějakém čase si založili své vlastní království - Peklo. Lucifer byl později přejmenován na Satana, což znamená protivník.
Stále zlomyslní, padlí andělé se pokouší člověka svést na cestu hříchu a zatracení. Kupodivu, samotní padlí andělé pociťují strach z království, které stvořili. Padlí andělé jsou vlastně démoni, posluhovači Satana, kteří jsou stále na svobodě. Samotný Satan je zván princem, vládcem všech démonů. Bible činí také rozdíly mezi démony posedlými a démony ovlivněnými.

Jména andělů a archandělů

1. Azazel - je podle židovské bible, a také i v islámu padlý anděl, či satan. Podle Bible na základě Azazelova chování se Bůh rozhodl zničit zemi potopou trvající 40 dní.

2. Azrael
3. Chamuel
4. Gabriel - je někdy označován za anděla smrti, ale nejčastěji v židovství a křesťanství se označuje jako jeden z význačných božích poslů, nazývaných archandělé.

5. Jerahmeel
6. Jofiel
7. Lucifer - je jedno ze jmen jméno obvykle používaných pro Satana, ale jeho význam je širší: světlonoš, jitřenka, též antonymum pro Krista a pod.

Lucifer stal nejvyšším andělem, hodností a mocí hned po Bohu. Pro svou pýchu však se postavil proti němu a Bůh jej srazil z nebe i s jeho anděly, kteří jej následovali. Tak se stal zlým a jeho následovníci jsou známí jako démoni.

Když vezmete v úvahu že peklo je vlastně centrum černé magie a démonů škodících všem všemu,tak je tu rozpor s definicí slova Lucifer jako světlonoš. Světlonoši jsou ochránci nevinných a andělé strážní.Takže buď je definice nesprávná nebo Lucifer je chybně řazen do démonů pekla.

8. Michael
9. Nakir a Munkar - jsou andělé s modrýma očima a drápy, jimiž rozrývají zemi. Po smrti člověka jej navštěvují podle víry a dotazují se jej na jeho víru. Jde o postavy z Islámské eschatologie.

10. Raguel
11. Rafael - je považován za anděla uzdravovatele, a průvodce.
12. Remiel
13. Sariel
14. Uriel - průvodce

Archandělé

29. dubna 2007 v 18:16 Andělé
Archandělé jsou v různých náboženských tradicích považováni za nejvyšší anděly v andělské nebeské hierarchii(slovo archanděl pochází z řečtiny, archón=vládce, angelos=posel). Jsou nositeli božích milostí a jako personifikace božských atributů stojí nejblíže Nejvyšší božské bytosti, představují její majestátnost a velebnost. Podobně jako v původním křesťanství - které však později eliminovalo jejich počet pouze na tři (Michael, Rafael a Gabriel)- se již v židovském náboženství i v souboru posvátných zoroastrických textů vzpomíná sedm archandělů jako protiváha sedmi démonů. Archandělům s ženským typem energie se zvykne občas říkat archeiai (patří k nim kupříkladu archanděl Gabriel).

Tyto vznosné světelné bytosti se stali prvními duchovními u&čiteli a vůdci lidí. Rovněž jsou všichni léčiteli a uzdravovateli. Mohou hojivě působit na jakékoliv úrovni a uzdravovat jak naše fyzická, tak mentální, emocionální i éterická těla. Naplňují nás Světlem pocházejícím přímo z věčného Zdroje. Otevřením se světelnému působení jejich energií pročišťujeme celou svou bytost i své bytí a umožňujeme sami sobě dojít neuvěřitelné transformace a transmutace. Archandělské energie nám nemohou nikdy ublížit, nebo způsobit jakoukoli škodu.

Požádáme-li o pomoc jednoho z archandělů a obracíme-li se na jednoho z nich, obvykle tím současně přivoláme asistenci a přítomnost i těch ostatních.
Podle nauky o periodickém střídání vlády archandělů, opírající se o teorii mnicha Trithemia, jsou archanděé rovněž strážci a duchy času. Každé ze sedmi nejvyšších archandělských inteligencí přislouchá moc nad naším světem na stejně dlouhou dobu. Od roku 1879 po dobu 355 let je duchem času právě archanděl Michael, jemuž jako nejvyššímu knížeti čtvrtého andělského chóru (občas se říká taktéž čtvrtého nebe) podléhají mocnosti a duchové formy, pomáhající každé duši překonávat pokušení.
Archandělé

Rafael - anděl východu
Element: Vzduch
Znamení: Blíženci, Váhy a Vodnář
Rafael pracuje s energiemi lásky a radosti, světla motlitby, soucitu a zbožnosti. Je to léčitel a jako takový se stará o choroby a nemoci, nerovnováhy všech lidí . Jakožto anděl slunce vládne také znalostem a vědám. Je to anděl lásky a smíchu. Také jako průvodce po podsvětí a patron lékařů, sester, porodních bab, alternativních léčitelů, cestovatelů a lidí, kteří zttratili zrak. Je také andělem magických nástrojů a jejich mysterií. Dohlíží na ty, kteří začínají duchovní cestu a také na všechny kteří usilují o sebezdokonalení.
Michael - anděl jihu
Element: Oheň
Znamení: Beran, lev, střelec
Je to anděl mstitel, vyhovuje tedy zejména mužům. Je to hrdina.Je velmi věrný svým lidem a andělům., anděl milosrdenství, trpělivost a soucítění. Oznamuje novinky, anděl potravy a vědění. Je ochráncem policistů, lovců a ochránců. Je to ochránce bohyně. Umí výborně čistit lidi a i místa. Dohlíží na duchy, kteří se zabývají vodou, řekami, říčkami, jezerami, všeho, co souvisí s vodou. Michael Vám může pomoct s vytýčením posvátného místa, nebo třeba základů domu.
Gabriel - anděl západu
Element: Voda
Znamení: Rak, štír a ryby
Jediný ženský anděl- tedy Gabriela - Je to velitelka stráž nebe. Anděl luny, Je to anděl naděje, a poselství z božských říší, k jejím povinnostem patří vyhlazování ničemů. Je strážkyní energie bohyně země. Je to ochránkyně těhotenství, porodu. Gabriela zvěstuje narození světců. Je považována za patronku poslů a zaměstanců pošt. Také patronka telekomunikací.
Uriel - anděl severu
Element: Země
Znamení: Býk, panna, kozoroh
Je to strážce snů, vizí a proroctví. Anděl mystérií. Ochránkce médií a věštců, také novinářů, učitelů a spisovatelů. Má na starosti přírodní jevy jako bouře, hurikány a sopky, zemětřesení. V jednání s hříšníky je ale mnohem drsnější, než jiní. Dohlíží na práci přrodních duchů a království víl.

Andělé

29. dubna 2007 v 15:01 Andělé
Anděl (z řeckého angelos "posel") je nadpřirozená duchovní bytost podřízená Bohu či bohům. V židovství se prvotní význam jako "Boží posel", vyvinul v pojednání o bytosti duchovního řádu mezi Bohem a člověkem (pozdní židovství a křesťanství) a rovněž si zachoval charakteristiky prostředníka mezi Bohem a člověkem.

Starý i Nový zákon o existenci andělů hovoří s přesvěčením. Andělé byli Bohem obdařeni milostí, svatostí, inteligencí atd., bylo však ponecháno na nich, zda chtějí Bohu sloužit nebo ne. Onu část andělů, která se od Boha odvrátila, vedl jejich vůdce Lucifer (tj. Světlonoš) a po porážce v zápase s protivníky se stala ďábly. Dobří andělé, kteří zvítězili, se ještě upevnili ve svatosti. Podle bible se rozeznává devět kůrů (sborů) andělských:


1. Cherubové - bible obvykle popisuje cheruby jako okřídlené bytosti s lidskými a zvířecími
charakteristikami. V knize Genesis chrání cherubové cestu ke Stromu života na východ od Edenu s plamenným mečem

2. Serafové - Podle křesťanské teologie jsou serafové bytosti z čistého světla a přímo komunikují s Bohem. Jejich název je spojen se slovem, které evokuje hoření či žhavost - proto jsou i oni spojováni s ohněm, který symbolicky znázorňuje jak očistu, tak lásku. Bývají znázorňováni se šesti perutěmi.Chápou se jako ochránci Božího trůnu, kteří podle Iz 6,3 neustále zpívají. Tento zpěv se nazývá též hebrejsky Kádóš či řecky Trisagion.

3. Trůny
4. Knížata
5. Síly
6. Panstva
7. Mocnosti
8. Archandělé
9. Andělé

Spiritismus

29. dubna 2007 v 11:11 Duchové
Tato nauka spadá do oblasti okkultismu, kde je potřebná víra v nadsmyslové síly a v existenci duchů (spirit = duch). U tzv. spiritistických sezení se s pomocí media (člověka, který slouží jako prostředník mezi lidmi a světem duchů) snaží navázat kontakt s duchem zemřelého.
Člověk, který nabyl zkušeností (a nejen ten) musí vyslyšet hlasu anděla smrti a následovat ho, když ho zavolá. Tělo fyzické, tzv. molekulární smrtí umírá, tělo fluidové za účasti duše však přežívá dál a je možné, za určitých podmínek se s ním spojit

Spiritická tabulka
Přklad spiritistické tabulky, zvané také Ouija, Weeja nebo Weeji. Obsahuje v půlkruhu nebo v kruhu napsanou abecedu a čísla od jedné do devíti, včetně nuly a také slova ANO, NE, NEVÍM a NEMOHU ODPOVĚĎĚT

Vyvolávání duchů

Mějte na paměti
- Nechtěná materializace zlého ducha může být uskutečněna i takovým způsobem, že vezme na sebe podobu zemřelého, kterého všichni zúčastnění znali, aby vás oklamal.
- Bude-li mezi vámi někdo, kdo si dělá z toho legraci, kontakt se přeruší, nebo se vůbec neuskuteční .
- Otázky si připravte předem a neklaďte hloupé a nesmyslné dotazy (otázky typu: "Kdy zemřu?" nejsou rozumné).
- Neustále se dotýkejte prsty talířku, vytváříte tím energii, která takto zásobuje ducha.
- Také vás může navštívit duch šprýmař, neberte vážně vše, co vám tabulka řekne.
Nezapomeňte, že samotný akt vyvolávání duchů může být velmi nebezpečný. Snažte se, aby vyvolaný duch v pokoji odešel a nijak vám neublížil (toto si udržujte ve své mysli) a nesmíte udělat žádnou chybu, v opačném případě by se mohl na vás zavěsit a velmi vás v životě potrápit.

Duchové

29. dubna 2007 v 10:42 Duchové
Duch
Je obecné označení pro představu nehmotné nadpřirozené bytosti. Má být tvořen samotnou energií, nebo hmotou jakési mlhovité konzistence. Traduje se, že duchové mají sídlit tam, kde někdo zemřel nepřirozenou smrtí, nebo se duše neodpoutala od těla. Mají se nacházet ve městech i v přírodě, nejčastěji však na hřbitovech. Velmi často se vyskytují v různé fantasy literatu&ře s dobrými i zlými vlastnostmi. Náboženské směry nedefinují přesně, zda mají být duchy také andělé, démoni, lesní víly, skřítci nebo vodníci a zda mají nějaké podstatně rozdílné schopnosti

Většinou jsou to neuspokojené vitální bytosti. Pokud na sebe duchové vezmou podobu, může je vidět kdokoliv. Mohou mít překrásnou nebo ošklivou podobu.Ženští duchové jsou většinou zlomyslnější než mužští. Vezmou na sebe velice krásnou podobu a na někoho zavolají, a jakmile se ten člověk přiblíží, můžou ublížit.Duchovi se někdy může naše přítomnost zalíbit a nemusí se chtít dobrovolně vrátit do svého světa. Může to zkomplikovat život v domě, lidé trpí nevysvětlitelnými nemocemi.

Posednutí zlým duchem
Posednutí zlým duchem je v dějinách lidstva představa velmi stará; nalézáme ji např. dnes i v některých kulturách, jejichž náboženstvím je šamanismus. Představu, že člověk, zvíře či věc může být pod vlivem zla, lze nalézt jak v helénské kultuře tak v židovství.
V hinduismu se posedlosti těla duchy často považuje za svatý stav, neboť podle této víry do těla vstupuje bohyně Kálí nebo některá z jejich inkarnací. Věřící proto často uctívají takto "posedlé" a žádají od nich požehnání. Pokud ovšem cizí duch tělo do určité doby neopustí, je povolán místní vymítač, který má ducha z těla vyhnat.
Exorcismus
Je náboženský úkon, jímž se z lidí, zvířat či věcí, označených za posedlé, vyhání ďábel nebo jiné zlé síly. Tato idea je velice stará a je i v současnosti součástí obřadů mnoha náboženství.Média

28. dubna 2007 v 15:04 Duchové
Projevy skrze media vzhledem na prostředky (mediumita) jsou zcela běžné a je jich celá řada, uvedu zde příklady mediumity pro fyzické jevy, kde media si ani nemusí být vědoma, že jsou zdrojem těchto sil.
* Klepot a šramot v různých předmětech vzniká proto, že někteří duchové chtějí upozornit nejenom na svou přítomnost, ale i na nějakou významnou událost (úmrtí, nešťastná událost).
* Pohybování stolů byl v minulosti velmi populárním prostředkem ve styku s duchovnem. Další projevy byly klepání stolku, kde počet klepnutí znamenal buď ano, či ne.
* Přímé písmo je vzácnější projev. Do krabičky vložíme tužku a papír, převážeme a zapečetíme. Po procedurách položí přítomní ruce na papír a soustředěně vyřkávají. Po 10 až 30. minutách je slyšet škrábání od tužky a my získáváme velmi pěkné, přímé sdělení. Vezměte v úvahu také existenci přímého hlasu.
*Materializace je jistě nejúžasněším důkazem existence duchovního světa. Může to být jak materializace částečná, tak i celých, pohybujících se postav. Vzniká pomocí látky zvané ectoplasma často bílé, nebo šedé barvy, vycházející z těla media, dobře viditelná a fotografovatelná. Z této látky se mohou vytvářet pozemská těla zemřelých osob.
Druhy médií
* Píšící ( Komunikace tímto způsobem je většinou počáteční a od ní se odvíjí další a další schopnosti. Duchovní bytosti (ale i nejen ty) s vámi promlouvají přes vaší uvolněnou ruku. Pošlou vám do hlavy myšlenku, kterou ale nedokážete slyšet (nejste na to dostatečně vyspělí) a tak vám ji napíše vaše ruka. Většinou ve vašem jazyce. Tyto myšlenky jdou přes filtr vašeho vědomí. Informace jsou zkreslené a ne 100% pravdivé.)
* Slyšící / Po nějaké době co jste si již osvojili schopnost automatického psaní a kresby (píšící médium) zjišťujete, že víte sdělení ještě dříve, než ho napíše vaše ruka. Přichází to postupně. Za čas už nestíhá ruka psát, odložíte tužku a stanete se slyšícím médiem. Dokážete ovládat telepatii.)
* Vidící ( Slyšíte duchovní bytosti. Po čase se ale vyvíjíte dál. (Záleží na oddanosti těmto schopnostem). Dostanete novou schopnost -vidění aury, z které budete moci přečíst přímo průtrž informací. Aura není jen kolem lidí, ale také kolem věcí. Kromě aury se vám mohou zjevovat různí duchové (např. vaši zemřelí přátelé), ale i vidiny minulosti a budoucnosti.)
* Cítící (hmat) ( Při komunikaci můžete cítit pohlazení, lochtání. Třeba nakonec vznikne tradice, že vědy když s vámi mluví vaše zemřelá babička, ucítíte hlazení na levé ruce:))
* Pro fyzické zjevy (Za pomocí vaší energie můžou duchové hýbat s různými předměty. Nižší duchové by vás mohli strašit, vyšší by mohli být nějak nápomocni. Např. ukázat ztracenou věc.)