Ars longa, vita brevis

Evangelium

26. dubna 2007 v 21:11 |  Vampýrismus

Evangelium

Po vzpouře andělů se otevřela nebesa a toho dne Bůh označil zemi, která propadne temnotě. Určil ji místo ve stínu a slunce a její den tak proměnil v noc. Z prachu té země a z hlíny jejich hrobů povstalo plemeno Nosferatu - těch, kteří nikdy nespatřili slunce a měsíci se tak klaněli jako svému bohu. A určeno bylo, že oni nezemřou do těch časů než jim Bůh určí místo na slunci a vyjme jejich zemi z prokletí stínu. Kdo z nich by porušil tento zákon a spatřil slunce zemře! Do těch dob je hvězdy vezmou pod svou ochranu a měsíc jim bude zářit jako slunce. I slitovala se matka Magie nad prokletými a pravila jim: ,,Byla jsem stvořena a též zapovězena, jako jste byli i vy. Já propůjčím vám kouzla a moc vševelikou a spojím vás v armádu jedinou. Pod vlajkou mé moci stvoříte národ. Spočinete pod křídly temnými a učiním z vás národ, který příjde až po událostech velikých, kdy nebude již člověka na zemi. Nebť nebude nikde více zla nežli v duši člověka a člověk nebude mít většího nepřítele než sebe samotného. Pak ve jménu Božím čtyři jezdci vyjedou a jejich jména budou Smrt, Mor, Válka a Hlad. Nebesa se otřesou a země chvění bude veliké. Řeky vystoupí ze svých koryt a oheň a zkáza bude tam, kde nedostoupí voda. Má síla vás před hněvem těch jezdců ochrání, neboť já jsem matka všech příčin. a po těch časech spatříte slunce."

- Vampýrská bible

Ta země ve stínu slunce nese jméno Transylvania. Temný pranárod vyšších bytostí obdařených mocí a nepatřící žádnému pánu, byl nazván Nosferatu-Upíři pradávní nadřazenci nad oběma světy. Andělé záhrobí s bledou tváří, chladným šarmem, zvrácenou erotikou a zklamaným srdcem bez citu. Ve zlobě a zoufalství prokleli Boha a sami byli prokleti Ďáblem.

Jeho počátek se ztrácí kdesi ve vzdálené záři pohanských ohňů a prvotních magických rituálů. Ve vzývání božstev temných i nebeských. V uctíváni života a volání smrti. Z té záře povstal ten, který nepatří temnotě ani nebi. Tak se zrodil Nosferatu, mocný vládce, poutník mezi světlem a tmou, životem a smrtí.
Odjakživa se lidé upírů báli. Dávali jim nejrůznější jména a přisoudili jim podobu krvavé šelmy, hrůzostrašné noční stvůry bez srdce, bez citu, bez svědomí. A tato představa často přetrvává dodnes. Je to tak ale doopravdy? Jejich inteligence, síla a zchytralost roste, bytost zvaná upír se kultivuje. A kdo je vlastně upír-temný noční přízrak vstávající z hrobu a sytící se krví živých? Krev! Co spojuje a prostupuje dějiny světa od jeho počátku až do současnosti? Co prochází celým vývojem Země a je všude kde je život? Krev! Všechny pakty s mocnostmi temna jsou spojeny s krví. Politá krev způsobuje mocný vír, který v astrálním světě vyvolává silné reakce a vlivy. Na této skutečnosti stojí všechny magické rituály, které byly od nepaměti spojovány s proléváním krve. Krev je život a to v nejširším možném slova smyslu a toto vědění bylo známo už v nejstarších kulturách. Nic lidstvo nikdy nefascinovalo víc než krev! A nad tím vším rozpíná svá netopýří křídla mocný Nosferatu.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.