Ars longa, vita brevis

Červen 2007

Sluneční svit

30. června 2007 v 9:13 | Shans |  Moje tvorbaVe tmě vukodlak tam stál,
vždy co chtěl, si bez milosti vzal!
Teď chladné oči z temnot zírají,
na krásnou dívku jdoucí, potají..

Na sobě satén a bílý šál,
rty rudé,jimiž svůj příběh psal..
Pleť bledá, přestože hoří láskou,
tak tiše kráčí za tou kráskou..

Vpustili ho,tak splnili poslání,
v zrcadle neviděn..
Pak svitlo v nich poznání,
že nemrtvého do domu pozvali..
na svou dceru tím záhubu seslali!

Pocítili krutost zvířecí síly,
místo srdcí jim zůstaly dvě černé díry..
Jejich oči rozšířené strachem,
a jejich těla pokryta prachem..

Nepozorovaně..
Klíčovou dírkou v podobě písku,
ta krása má ustláno na růžích lístků..
K jejímu loži se pomalu plíží,
něžná dívka k viníkovi vzhlíží!

Velký stín zjevil se ve světle měsíce!
ptáčkové umlkli,pohasly svíce..
V uších nářek a pláč jí stále zní,
snad tato noc není její poslední!

A i kdyby byla!
A na sebe uvrhla prokletí,
Jen s ním touží splynout v obětí!
Prsty hladí ji po nahé kůži,
voní k ní jak k té nejsladší růži..

Průhlednou látku z těla jí sňal,
dotknout se jí tak dávno si přál!
Ona ho vídala ve svých snech,
pod zem vždy zmizel ve slunných dnech..

Ach,tak zmámená dívko spanilá,
proč si jen podlehla očím vampíra?
V nich vzplanul žár, uhasl cit..
teď z tvé krve,chce žízeň uhasit!

Na tváří cítí divoký dech,
z hrdla jejího unikne vzdech..
Ze rtů jí polibek poslední ukradl,
do náruče až surově pevně popadl!

Její tělo ke svému srdci přitiskl..
Svá ústa k její šíji...

Přízrak a v jeho hloubi krutý žal,
z nitra jejího život vysával!
Ten pocit se stává věčným..
Do srdce si cestu bodá!

Z těla jí duše odplouvá,
krvavý pach, tiše se jí omlouvá..
Leží mu na dlaních bezmocná,
navždy..umírá..
podlehla..z hluboké lásky nemocna!

Slzy smývají mu z tváře krev,
sám, poslouchá denní zpěv..
Vždyť žil celá staletí,
nechce dál v tom krutém zajetí!

Vychází slunce..

Ztracená

30. června 2007 v 8:57 | Shans |  Moje tvorba
Na chladné zemi žalem se krčí
do tmy vlétla jako sen!
Horké tělo, bolestí skučí!
V čase skryta před světem..

Žádost se jí v očích zračí,
každý jí pomoct hravě může..
Tak proč její slzy podlahu smáčí?
Tak proč jí nikdo nepomůže?!

Duch strachu nebo odmítání?
Lidská lhostejnost je tmou..
poslouchat slibů přemílání!
Ty žvásty mě hněvem dmou!

Oni nevědí, jak to bolí!
Jak se ostatní dívají..
jen vysypaj mi ránu solí,
..a pak .. beze mě si sladce zpívají..

Strach

30. června 2007 v 8:52 | Shans |  Moje tvorbaLidé, kteří propadli strachu,
ti jenž branou prošli..
do svých cel plné prachu,
mezi nás se již nenavrátí!

Svět se jim z očí ztratí,
do krajiny nejistoty přejdou..
Snad zavčas se jim život zvrátí,
prozření a prožívání se v jejich srdcích sejdou..

Jejich oči zamlžené,
černí andělé nad nimi pláčí!
Z temnoty ven je nedostanou,
krví se jim ruce smáčí..

Naděje žít nepřestanou,
ale smrt se blíží..
Pak dveře k návratu jsou zamčené,
a oči člověka se klíží..

Zázrak

29. června 2007 v 20:51 | Shans |  Moje tvorba
Mrazivá maska na mou tvář,
andělé seslali z křídel prach..
Nikde v dohlednu žádná zář,
z lidskosti zlé má strach!

Divoký vítr vzal mi sluch,
..a cesta tak daleká je..
Šerem se vznesl zlostný duch,
jest osvobozením, když zabije?

Stíny odvrací své nenávistné oči,
ke mě se blíží slunečná saň!
Všechnu tu hlubokou bolest ničí!
Svět předal nám nejkrásnější daň..

V záplavě zázraku se topím,
a ten se šíří dál!
Láskou všechno zpraví, to vím!
Snad vrátí vše, co nám vzal..

Člověkem

29. června 2007 v 20:42 | Shans |  Moje tvorba"Prostě ne!
A dost!"
Ta slova zazněla jak bič..
Smutek se leskne na tváři.
Mé oči nikdy nezáří!
mdlé, tak mrtvolné..

Tak už žádná naděje?
-tak žádné prosby, žádná slova!
Projasnit všechno to snění,
dotek..slastné zachvění..
Nepocítím nikdy prozření?

Nechci tvůj soucit!
-nedivej se tak..
Krásu světa v rukou máš..
Jsem div?
Nikdy nepoznáš!!
..já tu nezůstanu!

A nikdy nezapomenu,
co pro mě znamenáš-
veliké přání, můj žal!
Křídla tak těžká jsou,
i když naději dávno nenesou..

Vzhlížíš ke mě? Naopak!

Obrázky 1

29. června 2007 v 20:30

http://www.lkp.cz/pictures/article/baca_blanc/400_0010.jpg


http://www.planetarijum.com/img/193510_2045.jpg


Střapaté tajemnomost8


Nemůžu..

26. června 2007 v 11:09 Poezie
Nemůžu - neznámý autor
Nemůžu dýchat

Nemůžu snít

Nemůžu plakat

Nemůžu nic

Nemůžu jít

A nemůžu spát

Nemůžu umřít

Nemám už strach

Nemám už lásku

Necítím hněv

Cítím jen lítost

A nekonečný úsměvGothic jméno

25. června 2007 v 21:26 Gothická galerie

Tvé gothic jméno


Do prvního řádku napísneš Tvé jméno...

Do druhého řádku pisneš Tvé příjmení..

..a klikneš na: "Get Name"

::Klikni - tvé gothic jméno::


Řecko-perské války

23. června 2007 v 10:43 Historie

Obranné války Řeků s Peršany


Koncem 6. stol. př. n. l. byla perská říše Achaimenovců jedinou velmocí na Předním východě i ve Středozemí. Dobytím Malé Asie Kýrem II. se dostaly tamní řecké obce pod perskou nadvládu, zatímco evropské Řecko zůstalo i nadále nezávislé. Perská veleříše se chtěla dále rozpínat.

Na přelomu let 500 a 499 př. n. l. došlo k povstání maloasijských Řeků, jejichž osady byly ohroženy. Získali pomoc Athén, které ihned vystrojily dvacet válečných lodí a Eretrie šest. Roku 498 př. n. l. padlo hlavní město lýdské setrapie do rukou Řeků a bylo vypáleno. To byla záminka k perskému útoku. Peršané vyzbrojili silné loďstvo, s nímž připravili rebelům roku 494 př. n. l. porážku v bitvě u Lady.

Peršany byla obsazena Thrákie a Eterie. Perská flotila s početným vojskem dosáhla kapitulace Kyklad. Perská vojska se vylodili v Atice u Marathónu. Bitva pak byla zahájena 12. září 490 př. n. l. V čele Řeků stál stratég Miltiadés. V bitvě bojovalo 6 400 Peršanů a jenom 192 Řeků. Boje skončily perskou porážkou. Podle legendy byl vyslán běžec Feidippidés, aby nesl zprávu o vítězství Ahéňanů nad Peršany z Marathónu. Uběhl 42 km a 195 m do Athén a tam se slovy "Zvítězili jsme" vyčerpáním zemřel. (Maratónský běh)Nový stratég Themistoklés vybudoval silné loďstvo, tzv triéry.


Soubor:Trireme.jpg

Za 10 let opět bylo zahájeno tažení Peršanů, jejichž velitelem se stal král Xerxes. Ve spojených řeckých silách byla převaha bojovníků ze Sparty. Xerxés musel na nejužším místě, širokém jednu míli, nechat vybudovat most z lodí, což byl vzhledem k silnému proudění velmi obtížný úkol. Nakonec ho však královští inženýři zvládli a postavili dokonce mosty dva (k prvnímu bylo třeba 360 lodí, druhému 314). Podle Hérodota trvalo celý týden, než obrovská invazní armáda úžinu překonala. Král Leonidas se snažil zastavit Peršany u Thermopyl. Došlo ale ke zradě a Peršané vpadli Řekům do zad. V boji všichni Sparťané padli a byla zpřístupnila se cesta do Athén.

Themistoklés nařídil evakulovat Athény na ostrov Salamínu. Peršané pustošili zemí a Athény byly zničeny. Řekové se střetli s Peršany u ostrova Salamis. Toto střetnutí, snad nejproslulejší z celé války, mělo zásadní dopad na další vývoj událostí. Xerxovo loďstvo v něm bylo poraženo a moře ovládli Řekové. Poslední střetnutí se konalo r. 479. př. n. l. u Platají v Biótii, kde spojené athénsko-spartské oddíly vedené Pausaniem a Aristeidem Peršany rozdrtily. Téhož roku pak zničila flotila v čele se spartským králem Leótychidem Xerxovo loďstvo v bitvě u mysu Mykalé. Tak Řecko porazilo obrovskou perskou veleříši.

Láska

22. června 2007 v 13:00

Pošli to dál

21. června 2007 v 11:57

Rychle to dej dál

tak jestli tohle sptříš musíš to dát do 7 dnů na svůj blog nebo zemřeš

Perská veleříše

19. června 2007 v 15:48 Historie
Na území dnešního Íránu žily od 2. tisíciletí př. n. l. indoevropské kmeny, předkové Peršanů. Zpočátku byly podřízeny Asýrii, po jejím pádu je ovládli jejich příbuzní Médové. Po polovině 6. století př. n.l. se však Peršané vzbouřili. Svrhli cizí nadvládu a vytvořili stát. Jeho zakladatelem se stal Kýros Starší. Tři roky poté připojil i Arménii, Malou Asii (po porážce Lýdské říše) a Babylónii. Hlavní město této říše - proslulý Babylón - mu brány otevřel sám. Kýros odtud propustil Židy a ukončením jejich Babylónského zajetí si vysloužil chválu autorů Bible. Ale i mnozí řečtí spisovatelé jej pokládali za vzor spravedlivého panovníka. Kýros nakonec padl kdesi na východě své říše, když bojoval s kočovnými kmeny.
Obrázek “http://forum.valka.cz/files/thumbs/t_kyros_179.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Po Kýrovi vládl jeho syn Kambýses, který byl také úspěšný vojevůdce, ale jinak se do dějin zapsal neblaze. Podle svědectví historiků to byl ukrutník a šílenec. O jeho povaze vypráví historka dochovaná u Hérodota. Kambýses se ptal svého oblíbeného dvořana, co o něm říkají prostí Peršané. Dvořan mu řekl: "Ve všem tě, pane, velice chválí, ale říkají, že se příliš oddáváš pití vína." Kambýses se zachmuřil a dal si přinést luk a šípy. Poté poručil dvořanu, ať postaví svého syna na druhý konec sálu. Zamířil a vystřelil šíp. Nebohý chlapec klesl mrtvý k zemi. Král poručil, ať jeho tělo rozříznou, aby se přesvědčil, zda šíp prolétl srdcem. Poté se s posměchem obrátil na zdrceného dvořana a vysmál se mu -"lidé se mýlí, jak vidíš, mám pevnou ruku".
Obrázek “http://www.turecko.cz/photos/persie02.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Po svých předchůdcích zdědil Dáreios rozlehlou říši s mnoha národy. Sám byl talentovaný vojevůdce, diplomat, ale i organizátor. Upevnil ústřední moc a dal vybudovat skvělé silnice. Užívala je královská pošta, rychle předávající jeho rozkazy po celé zemi, a samozřejmě i armáda. Přísně vybíral daně a zavedl i pravidelné odvody do armády. Sám se prohlásil za potomka nejvyššího boha a nechal se titulovat "král králů" a "král všech světových stran". Byl absolutním pánem nad životem i smrtí všech svých poddaných. A za své poddané pokládal "všechny lidi od východu na západ slunce". Přesto se svými výboji tento nesporně schopný panovník nepochodil.
Dáreios nejprve táhl proti Skythům, kteří obývali rozsáhlé krajiny na sever od Černého moře. Skythové vedli polokočovný život, a tak pro ně nebylo těžké se svým majetkem a stády před perskou armádou ustupovat. Lákali krále stále hlouběji do nitra své země a zároveň ničili zásoby potravin. Velké perské armádě nakonec hrozilo vyhladovění, aniž mohla vybojovat jednu jedinou bitvu. Teprve když Peršané zaveleli k ústupu, začali je Skythové napadat. Dáreios byl rád, že zachránil aspoň část svého vojska a spokojil se s ovládnutím Makedonie.
http://perska-rise.navajo.cz/perska-rise-3.jpg


Kdo je váš mazel?

17. června 2007 v 21:04
http://tn3-2.deviantart.com/fs15/300W/i/2006/364/2/9/Red_Love___Silver_Pain_by_NightmareIndustry.jpg

"Největšími mazly jsme si navzájem. Jak jinak... "
Domenico Dolce a Stefano Gabbana, módní návrháři

"Filcový žabák Kermit. Každý měl v dětství medvěda, já měla jeho. Svěřuji mu i ty nejintimnější zážitky."
Audrey Tautou, herečka

"Kočka, pes, papoušek Paco. A smí do postele!"
Salma Hayek, herečka

"Moje děti. A televize. Dřepím u ní každý den, než ji vypnu, pěkně ji pohladím..."
David Bowie, zpěvák

"Mám obrovskou sbírku čtyřiceti plyšových medvědů. Střídám je spravedlivě v posteli, aby to nikomu nebylo líto."
Jennifer Love Hewitt, herečka

"Můj penis. Jsme v úzkém kontaktu, a když není k mání ženská ruka, rád se s ním pomazlím sám."
Hugh Grant, herec

"Polštář ve tvaru kocoura. Mám ho už od dětství, a když byl už jetý, hlídala jsem ho, když se točil v pračce. Aby se mu nic nestalo."
Kate Winslet, herečka

..a kdo je váš mazel, co?Hmm?:)